Dralmorrer Borngray

אלף שמש בעל שיער בלונדיני ארוך, רטייה על עין ימין, שרירי ויפה תואר.

Description:

דראלמורר בורנגריי היה האחראי על טירת נאריטאר מטעם כת הדרקון, תחת פיקודה של חצי הדרקון השחורה רזמיר.
דראלמורר השתייך לארגון Eldreth Veluuthara
למרות שייכותו לגילדה, דראלמורר לקח חלק פעיל בהבסתה של Frulam Mondath
זאת לאחר שהכהנת נכנסה לחדרו במהלך ההתקפה על הטירה, ומצאה אותו במיטה עם הימו.

דראלמורר היה אלף לאומן אשר שנא בני אדם והתוודה על רציחתם של כמה וכמה אנשים, ביניהם חברי כת הדרקון, כחלק מחברותו ב Eldreth Veluuthara.

Bio:

Dralmorrer Borngray

Tyranny of Dragons NimrodYanai